Handelsbetingelser og privatlivspolitik for KC Møbler ApS
Sidst opdateret 25. maj 2023

Generelle oplysninger

Firma: KC Møbler ApS
Branche: Reparation af møbler og boligudstyr
CVR nr.: 21787906
Adresse 1. Værksted: Kabbejelevej 15, 2700 Brønshøj, Danmark
Adresse 2. Butik: Frederikssundsvej 204, 2700 Brønshøj, Danmark
E-mail: kc@kc-moebler.dk
Website: www.kc-moebler.dk
Telefon: +45 38 60 07 11
Etableret: 16. april 1948

Betaling

Betalingsbetingelser netto kontant ved afhentning og der kan der betales med: Kontant, Dankort, Visa/Dankort eller via bankoverførsel. Ved bankoverførsel dog inden varen hentes.

Ved levering af vare med KC Møblers egen vogn kan der betales med: Kontant, Dankort, Visa/Dankort

Ved bestilling af vare hvor vi ikke har kundens møbel på værkstedet, eks. nye vare, skaffevare, eller ved specielfremstilling af vare, betales 50% af beløbet på forhånd ved ordre og restbeløb betales ved afhentning eller ved levering af KC Møblers egen vogn.

Ved bestilte varer som leveres med fremmede leverandør betales det fulde beløb ved bestillingen, med mindre andet er aftalt.

Indlevering og afhentning af vare

Alle møbler og vare indleveres og afhentes på værkstedet Kabbejelevej 15, 2700 Brønshøj i åbningstiden, med mindre andet aftales.

Ved indlevering udfyldes en kundeseddel med Navn, Adresse, Telefonnummer og E-mailadresse så vi kan kontakte kunden.

Alle indleverede møbler og vare skal afhentes hurtigst muligt efter færdigmelding og fakturering, og inden for rimelig tid.

Alle møbler og vare som er indleveret og som ikke ønskes lavet, skal afhentes straks efter at prisoverslag eller tilbud er afvist af kunden.

KC Møbler ApS forbeholder sig ret til at opkræve vederlag for at opbevare møbler og vare hvis disse ikke er afhentet inden for rimelig tid. Er opbevaringen forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, eller er udgifterne til opbevaringen ved at overstige møblets eller varens værdi, forbeholder vi os ret til at sælge disse. Er varen værdiløs, forbeholder vi os ret til at kassere møbler eller vare hvis den/de ikke er afhentet inden for rimelig tid.

Klageadgang

Hvis du vil klage over en vare eller en ydelse, skal du rette henvendelse til KC Møbler ApS via e-mail: kc@kc-moebler.dk og medsende faktura eller kopi heraf, på den vare eller ydelse du vil klage over. Det samme glæder ved personlig henvendelse, her skal du også medbringe fakturaen eller kopi heraf, på den vare eller ydelse du vil klage over.

Når du handler med KC Møbler ApS har du reklamationsret efter gældende lov. Det betyder, at har du en klage, så skal du helst samme dag, eller hurtigst muligt efter at varen er hentet, eller fejlen er opdaget kontakte KC Møbler ApS.
Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Enhver klage eller tvist behandles af relevante danske ankenævn og efter gældende dansk lov.

KC Møbler er medlem af Dansk Håndværks garantiordning – Håndværkergaranti. Læs mere her

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (Privatlivspolitik)

For at du kan indgå aftale med KC Møbler ApS, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne finde fremsendte prisoverslag og tilbud frem ved henvendelse og ordreafgivelse, og for at sikre os at dine varen udleveres til dig, samt til fakturering af ydelser og vare.

Personoplysningerne vedr. fakturering registreres hos KC Møbler ApS og opbevares i fem år
(af regnskabsmæssige årsager, hvorefter oplysningerne slettes).

Vi gemmer dine persondata sammen med fremsendte prisoverslag og tilbud, for lettere at kunne finde og opdatere priser og relevante oplysninger om materialer, farvekoder mv. ved senere henvendelse.

Du kan til enhver tid bede om at dine oplysningerne slettes ved henvendelse til KC Møbler ApS via e-mail: kc@kc-moebler.dk.

Personoplysninger videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Ledelsen for KC Møbler ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

De dataansvarlige hos KC Møbler ApS er Ulla Bille Christensen og Kim Bille Christensen.

Som registreret hos KC Møbler ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til KC Møbler ApS via e-mail: kc@kc-moebler.dk

Hvis du ønsker at klage over Selskabets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til Datatilsynet: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33 19 32 00, E-mail: dt@datatilsynet.dk

Ændring af Handelsbetingelser og Persondatapolitik

Vi forbeholder os ret til ensidigt at opdatere og ændre nærværende handelsbetingelser og retningslinjer for behandling af persondatapolitik. Ændres handelsbetingelser og retningslinjer for behandling af persondatapolitik, rettes datoen for ”sidst opdateret” øverst på siden. Disse handelsbetingelser og retningslinjer for behandling af persondatapolitik bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årlig.

Force Majeure

Vi tager forhold for udefrakommende problemer og ting som vi ikke selv har kontrol over.